KURU BUZ NEDİR ?

Kuru Buz Kuru buz ( Karbon buz ) normal basınç şartları altında sıvı halde bulunmayan karbondioksitin -78.5 °C'de dondurularak katı hale getirilmesi ile elde edilen buzdur.

Kuru buz ( Karbon buz ) parçacıkları pellet halinde olup genelde silindir çapları 1.7 - 3.0 - 6.0 - 10.0 veya 16.0 mm silindir uzunluğu ise 5-10 mm dir. Yanda yer alan resimlerde CO2 faz diyagramı ve pellet halindeki kuru buz görülmektedir.

CO2 Faz Diyagramı

CO2 Faz Diyagramı Kuru buz temizliğine geleceğin temizlik sistemi diyebiliriz. Kompresörden sağlanan basınçlı hava yardımı ile kuru buz ( Karbon buz ) parçacıkları 300 - 900 mt/s'ye kadar hızlandırılır. Temizlenecek yüzeyle temas anında parçacıkların ağırlık ve hızları ile orantılı olan kinetik enerjileri bir püskürtme ile temizlik kuvvetine dönüşür.

Kendinden daha sıcak bir yüzeye çarpan kuru buz ( Karbon Buz ) parçacıkları anında süblimleşerek gaz karbondioksit halini alır. Katı halden gaz hale geçen karbondioksit molekülleri hacimlerini 800 katına çıkartırken yüzeydeki istenmeyen katmanları da parçalar. Ani ısı değişiklikleri de yüzeydeki inatçı kirlerin direncinin kırılmasına yardımcı olur.