İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • Evrensel ahlaki değerler ( saygı, sevgi, güven, dürüstlük, sabır, adalet, anlayış, hoşgörü v.b. ) konusunda tutarlı davranırız.
  • Rekabet gücümüzün kaynağı çalışanlarımızdır.
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde güven ortamı oluştururuz.
  • Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımayız, çıkabilecek sorunlarda çözüm odaklı davranırız.
  • Çalışmalarımızı zamanında ve zorluklardan yılmadan birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla bitiririz.
  • Sürdürülebilir ticari başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedefleriz.
  • Sorumluluk gerektiren bir konumda olan bizler, görevimizi yerine getirmede, sorunlara daima en yakın ilgi gösterir, özgür ve yaratıcı bir yaklaşım içinde inceler, pratik ve geçerli çözümler üretiriz.
  • Çevre ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz.