STRATEJİ VE HEDEFLERİMİZ

Kalite Yönetimi

Müşterilerimizi kuru buz üretimi-satışı, kuru buz püskürtme makinası üretimi-satışı ve kuru buz ile endüstriyel temizlik ile ilgili talep ettikleri hizmetleri, TS EN ISO 9001:2015 Yönetim sistemleri standardının uygulanabilir gereklilikleri, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygulanabilir yönetmeyi, kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kuru buz üretimi-satışı, kuru buz püskürtme makinası üretimi-satışı ve kuru buz ile endüstriyel temizlik faaliyetlerimiz tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile sunarak, müşteri merkezli yönetmek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını arttırmak.

Pazar Yönetimi

Faaliyet alanımızda iç piyasalarda mevcut pazar payımızı arttırmak, yeni pazarlara girebilmek için işler geliştirmek.

Kar Yönetimi

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yönetmek, yatırıma kaynak ayırmak, akılcı ve karlı yatırıma yönelmek.

Sistemlerin Yönetimi

Tüm paydaşlarımızın ve gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılamak için önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemini kurmak ve yönetmek. Etkin liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonla kaynakları, süreçleri ve stratejileri doğru yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Tedarik Yönetimi

Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene ve bilginin paylaşılmasına dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'ni kurmak, sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetimi

İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı gerekliliklerini uygulayarak, ulusal ve/veya uluslararası kanun, yönetmelik ve uyumu arttırılmak, çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini sürekli olarak izlemek ve önlemler alarak iyileştirmektir.

Ana politikalarımız 3. taraf kurum ve kuruluşların erişimine açıktır.